loading

سیستم های اطفای گازی

سیستم های اطفای گازی

_
سیستم های مهار آتش گازی با آزاد کردن یک گاز یا مخلوط گاز به داخل هوا ، به طور کلی با هدف کاهش میزان اکسیژن موجود در هوا که از شعله های آتش تغذیه می کند ، کار می کنند.
سیلندرهای ماده تمیز غالباً در فاصله ای از منطقه محافظت می شوند. شبکه ای از لوله های وصل شده به نازل ها توسط حرفه ای ها در هر مکان آتش سوزی بالقوه قرار دارند.
شرکت ایمن پارس این سیستم ها را با چندین نوع نرم افزار برای محاسبه هیدرولیک ، مدل سازی خطوط لوله و برخاستن مواد طراحی می کند.
نوع: دی اکسید کربن ، گاز بی اثر ، HFC227 مرجع: NFPA 12 ، NFPA 2001
مواد و ویژگی ها: با توجه به نیاز مشتری / طراحی.

محصولات