پرش لینک ها

دسته‌بندی نشده

مراحل خروج اضطراری

مراحل خروج اضطراری صحیح چگونه است؟

هنگام  خروج اضطراری، اقدامات متعددی برای اطمینان از ایمنی و سلامت افراد در یک مکان خاص انجام می شود. شیوه های خروج ممکن است بسته به نوع حادثه، مکان  و سازمان یا مقامات مسئول متفاوت

modir-imen

modir-imen

مشاهده
بکشید