IP-HD1

شیر ایستاده‌ی آتش‌نشانی محفظه خشک (Dry Barrel Hydrant) 

Category

Hydrants

Type

Dry Barrel Hydrant

شیر ایستاده‌ی آتش‌نشانی محفظه خشک (Dry Barrel Hydrant) سه راهه، دارای دو خروجی جهت شیلنگ‌های آتش‌نشانی (Hose Connection) و یک  خروجی جهت تامین آب مورد نیاز ماشین­های آتش‌نشانی (Pumper Connection) است، که با انواع متفاوت اتصالات رایج سیستم آتش­نشانی قابل ساخت و تحویل می­باشد.

مزایا :

  • مناسب جهت کلیه‌ء شرایط محیطی و دمایی می‌باشد.
  •  با دارا بودن شیر تخلیه‌ء اتوماتیک (Auto Drain Valve )، خطر انجماد بسیار کاهش خواهد یافت.

معایب :

  • جهت بهره برداری به زمان بیشتری نسبت به مدل محفظه تر نیاز دارد.
IP-HD1