IP-PIT

شیر ایستگاهی زیر زمینی

Category

FireFighting Equipmtns

Type

Post Indicators

شیرهای نشان­ دار زیرزمینی تلسکوپی آتش ­نشانی جهت قطع و وصل جریان آب در خطوط فرعی آتش­نشانی به­کار می­روند.در این مدل شیرها باز یا بسته بودن از نشانگر کلاهک شیر قابل مشاهده می­ باشد وارتفاع دفنی این شیرها قابل تنظیم می ­باشد. این محصول قابل ارائه در دو نوع آچار دستی و چرخدنده ای ارائه می­شود.

IP-PP